ХАВЛАН
/ амьтан /

Нэгэн зүйл бар - Хаданд довтлох хавлан мэт. Монголын нууц товчоо.