ХАВС

Юмыг хавтгай талаар нь нийлүүлж хавсарсан байдал.

Хааны хавирган тус байрлах зөөлөн яснуудыг(2-3ш) хавирга гэх ба цээжин тус байрлах хатуу яснуудыг хавс гэнэ.

Хүүхдүүдэд эхлээд хавс мөлжиж сурсны дараагаар сээр, нуруу мөлжиж сурдаг.

Зочин 2019-03-25 10:19:48