ХАВИРШГҮЙ II

Ойртошгүй, ойр дотно нөхөрлөмгүй - Харамласаар хавиршгүй бузар болгох. Ж.Дашдорж. Цэцэн үгийн далай.

Ижил үг:

ХАВИРШГҮЙ I