ХАВИРУУЛАХ I

1. Нэг зүйлийг нөгөөтэй нь харшуулан үрүүлэх;


2. Хутга мэсний зүйлийг юманд үрүүлж хурцлуулах;
3. [шилжсэн] Маргалдуулах, муудалцуулах.

Ижил үг:

ХАВИРУУЛАХ II