хааг нь бүдрэхэд гуяыг нь ташуурдах
/ зүйр цэцэн үг /
хэлмэгдүүлэх гэсэн санаа