хаа мөч
дал, бугалга, богтос, хавирга болон мөчний хамт