адууны хаа
адууны дал, бугалга, богтос, таван хавирганы хамт