ФЕОДАЛ

1. Газрын эзэн, хамжлагат ноён;


2. Монголын ардын хувьсгалаас өмнөх үед засгийн эрхэнд байсан ноёд, түшмэд, лам нар - Ноёд феодалууд ба хувьсгалын удирдагч хоёр нь хоорондоо аль дэлгэрэнгүй.... Д.Гонгор нар. Сүхбаатарын тухай дурдатгалууд., хар шар феодал (феодалын нийгмийн дээд ангийн лам нар болон ноёд түшмэд) - Дотоодын хар шар феодал этгээдийн давхар давхар боолчлолд туйлаас эрсдэн, жирийн хүн ард хоосрол ядуурлын зовлон гамшгийг эдэлж байв. Ц.Дамдинсүрэн. Мандах нартай үлгэрлэе., феодал анги (феодалын нийгмийн төрийн эрхийг барих дээд анги).

хар шар феодал феодалын нийгмийн дээд ангийн лам нар болон ноёд түшмэд
феодал анги феодалын нийгмийн төрийн эрхийг барих дээд анги