хар шар феодал
феодалын нийгмийн дээд ангийн лам нар болон ноёд түшмэд

Хар феодал гэж ямар хүн вэ?

Зочин 2022-09-03 19:20:08