ФЕРМ

1. Нэгдэл сангийн аж ахуй дахь мал аж ахуйн төрөлжсөн нэгж - Удалгүй өвөл болоход эд маань ойр хавийн суурь, дэлгэрэнгүй... С.Лочин нар. Галтай залуу нас., сүүний ферм (сүүний чиглэлээр дагнан ажиллах аж ахуй) - Гачууртын сангийн аж ахуйн сүүний фермүүд цахилгаан саалтуураар үнээ саахыг хараад фермдээ ийм төхөөрөмж тавих сан гэсэн бодол төрж байлаа. С.Лочин нар. Галтай залуу нас., гахайн ферм (гахайг дагнан үржүүлэх газар);


2. Өөрийн болон түрээслэн авсан газартаа аж ахуй эрхлэх хувийн хөдөө аж ахуйн байгууллага болон газар.

сүүний ферм сүүний чиглэлээр дагнан ажиллах аж ахуй
гахайн ферм гахайг дагнан үржүүлэх газар