ФИЗИОЛОГИЧ

Хүний бие ажиллагааг судлагч, физиологиор мэргэшсэн хүн.