ФЛОТ

1. Хөлөг онгоц: худалдааны флот (худалдааны хөлөг онгоц);


2. Шумбагч завь, хөлөг онгоц, тэнгисийн нисэх хүчин, тэнгисийн цэрэг, эргийн пуужинт их бууны ангиас бүрдэх цэргийн нэгтгэл: усан цэргийн дэлгэрэнгүй... (усан цэргийн анги нэгтгэл).

худалдааны флот худалдааны хөлөг онгоц
усан цэргийн флот усан цэргийн анги нэгтгэл