ФОРМ

1. Хэлбэр дүрс;


2. Хувцасны маяг;
3. Дүрэмт хувцас - Цэргийн яамнаас ахлах дэслэгч цолтой формоор сольж өмсөөд цэргийн гар үйлдвэр дээр иржээ. Д.Дожоодорж. Зүүний сүвэгч., сурагчийн форм (сурагчийн дүрэмт хувцас), форм болсон хувцас (хүн болгон өмссөн хувцас).

сурагчийн форм сурагчийн дүрэмт хувцас
форм болсон хувцас хүн болгон өмссөн хувцас