ФОСФОР

Хялбар гэрэлтдэг, харанхуйд сүүмэлзэн харагддаг сүүмэг химийн махбод: фосфорын орд (фосфор ихээр дэлгэрэнгүй...

фосфорын орд фосфор ихээр агуулсан орд газар
фосфорын бордоо фосфор голлосон бордоо