ФЛАШ

Компьютер дэх мэдээ мэдээллийг авч явах, хадгалах, зөөвөрлөх зориулалттай төхөөрөмж - Флаш дээр хадгалсан зүйлүүд дэлгэрэнгүй... “Ардын эрх” сонин.