ФИНИК

Газрын дундад тэнгисийн зүүн эргийн дагуу оршиж байсан эртний улс: финик үсэг (авианы тогтолцоотой дэлгэрэнгүй...

финик үсэг авианы тогтолцоотой эртний нэг бичиг