ҮНХЭЛЦЭГ

1. Зүрхний гадуурх уут;


2. Мөн түүнд мах чихэж битүүлсэн үндэсний хоол: үнхэлцэг чанах (амталж бэлдсэн үнхэлцгийг чанаж болгох) - Авчирсан үнхэлцгийг нь дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., үнхэлцэг чихэх (зүрхний үнхэлцэгт мах чихэх); *үнхэлцэг баатар (гаднаа сүр бадруулдаг боловч цаанаа хулчгар зантай хүн), *үнхэлцэг нь хагарах шахах (ихэд айх, сүнсээ гартал айх) - Үнхэлцэг нь хагарах шахсан Санжмаа өвөөгийнхөө өвдөг тэврэн чарлав. Д.Нямаа. Арандалынхан.

үнхэлцэг чанах амталж бэлдсэн үнхэлцгийг чанаж болгох
үнхэлцэг чихэх зүрхний үнхэлцэгт мах чихэх
үнхэлцэг баатар гаднаа сүр бадруулдаг боловч цаанаа хулчгар зантай хүн
үнхэлцэг нь хагарах шахах ихэд айх, сүнсээ гартал айх