ҮНЭГЭН IV
/ ургамал /

үнэгэн сүүл (нуга, чийгтэй газраар ургадаг үет ургамлын язгуурын олон наст ургамал, Монгол орны дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ҮНЭГЭН

ҮНЭГЭН II

ҮНЭГЭН III