ҮНЭГЭНЦЭР
/ амьтан /

Үнэгтэй адил бөгөөд модонд авирч чаддаг араатан.