ҮНЭЛШГҮЙ

1. Үнэ өртөг тогтоож болшгүй, чухаг - Үнэлшгүй олон эрдэмт сайн усан шилийг, үтэл чулуу гэдэг газар үл худалдах дэлгэрэнгүй... Субашид., үнэлшгүй гавьяа (үнэлж боломгүй гавьяа), үнэлшгүй тус хүргэх (үнэлж барамгүй тус хүргэх);


2. Асар сайн, маш чухаг: үнэлшгүй эрдэнэ (үнэ тогтоож боломгүй чухаг эрдэнэ).

үнэлшгүй гавьяа үнэлж боломгүй гавьяа
үнэлшгүй тус хүргэх үнэлж барамгүй тус хүргэх
үнэлшгүй эрдэнэ үнэ тогтоож боломгүй чухаг эрдэнэ