ҮНЭЛЭЛТ

Үнэлэх үйлийн үр дүнг заасан нэр: өндөр үнэлэлт (сайн хэмээн үнэлэх нь), үнэлэлт дэлгэрэнгүй... (ийм тийм хэмээн дүгнэх), үнэлэлт авах (үнэлэгдэх), үнэлэлт дүгнэлт [хоршоо] (юмны үнэ цэнийг тогтоох, хураан бодож дүн өгөх) - Ухаалаг, бусдын амаар будаа идээд байдаггүй, алив юмыг өөрөө зэрэгцүүлэн үнэлэлт дүгнэлт өгч чаддаг ажээ. С.Пүрэв. Азын цэнхэр уул.

өндөр үнэлэлт сайн хэмээн үнэлэх нь
үнэлэлт өгөх ийм тийм хэмээн дүгнэх
үнэлэлт авах үнэлэгдэх
үнэлэлт дүгнэлт юмны үнэ цэнийг тогтоох, хураан бодож дүн өгөх