ҮНЭЛЭГДЭХ

1. Үнэ тогтоолгох - Арван лангаар үнэлэгдсэн миний ээж хөөрхий еэ. ААЗ., алт мэт үнэлэгдэх (алт мэт үнэ хүрэх, ихэд үнэлэгдэх, эрхэмлэгдэх);


2. [шилжсэн] Үнэ хүндтэй болох, эрхэмлэгдэх - Яавал их үйл хэрэг бүтээсэн гэж үнэлэгдэх билээ? гэж бодно. Ш.Гаадамба. Элбэг дээл.