ҮНЭГЭН III

үнэгэн шогшоо (а. Морины нэг зүйл явдал; б. Бүжгийн нэгэн зүйл хөдөлгөөн).

Ижил үг:

ҮНЭГЭН

ҮНЭГЭН II

ҮНЭГЭН IV