ҮНЭГЭН II

үнэгэн харанхуй (шөнийн харанхуй) - Ирэх өдөр ямар зовлон авчирч өгөхийг мэдэхгүй дүнгэр дүнгэр дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир.

Ижил үг:

ҮНЭГЭН

ҮНЭГЭН III

ҮНЭГЭН IV