ҮНЭГЦЭХ

Бүлэг хүүхэд тус бүр үнэг, нохой хийгээд анчин болон хуваагдаж, анчин нь нохойгоо дуудан үнэг барьж тоглох монгол дэлгэрэнгүй...