үнхэлцэг баатар
гаднаа сүр бадруулдаг боловч цаанаа хулчгар зантай хүн