ҮНЭ II
/ амьтан /

Хүрнэтэй адилхан, нарийн биетэй, шаравтар үстэй амьтан.

Ижил үг:

ҮНЭ I