үнхэлцэг чанах
амталж бэлдсэн үнхэлцгийг чанаж болгох