ЦОДОН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Эм, болон химийн бодис савлах зориулалт бүхий 3-10см орчим өндөртэй, 1см орчин диаметртэй шил эсвэл хуванцар материалаар хийгдсэн сав; 8г дэлгэрэнгүй...