ТООЦООЛУУР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Тооцоолон бодох үүрэг бүхий төхөөрөмж. Компьютерийг монголоор тооцоолуур гэнэ.

 

21-р дэлгэрэнгүй...

 

Үг оруулсан: Зочин