ГАНСАН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Гандуу нил, ягаан улаандуу өнгө (гансан улаан тэрлэг).

 

Үг оруулсан: Зочин