ХОЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

нутгийн аялгуу  Хонь. (Хойндоо явах, хой хариулах)

 

Үг оруулсан: Зочин