ГАРАЙЦ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

нутгийн аялгуу-захчин  Гэрийн тооно (Гарайцан жаажийж одож)

 

Үг оруулсан: Зочин