ГОС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

нутгийн аялгуу  Гутал.  Госын нарийн ялгаатай нь хатуу ширэн ултай. (Шинэ госоо өмсөөд хуримд очъё. Ахын госын ул нь үнэхээр гоё дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: Ch.Ayuush
гуталыг нутгын ярианд гос гэдэг бололтай, гоутал ба госны нарин ялгаа нь гэвэл хатуу ширин ултай нь гос болно.
шинэ булгаар госоо өмсөөд хуримд очиё, ахын госны ул нь үнээр ус нэвтэрхгүй бэх мөртөөн гоё байна.

Тайлбар оруулсан: Ch.Ayuush 2016-12-30

гуталыг нутгын ярианд гос гэдэг бололтай, гоутал ба госны нарин ялгаа нь гэвэл хатуу ширин ултай нь гос болно.

шинэ булгаар госоо өмсөөд хуримд очиё, ахын госны ул нь үнээр ус нэвтэрхгүй бэх мөртөөн гоё байна.

Ch.Ayuush2016-12-30 18:23:01