УМЛАГАХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шатах, ноцох хэмжээнд хүрээгүй байдал, даруй утаа гарч байгаа боловч шатаагүй байдал. Нойтон аргал умлаад л байна, шатах боломжгүй шиг дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: Ch.Ayuush

Шатахын өмнөх явц, гэвч умлавал шатахад лав хүрэхү эсэхийг тогтооход хэцүү. Умлахын бусдаар үйлдүүлэх хэв нь умлагах болно.

Умласан тамхи аминд хортой. Тамхи умлагаад өгөөч.

Тайлбар оруулсан: Ch.Ayuush 2016-12-08

Шатахын өмнөх явц, гэвч умлавал шатахад лав хүрэхү эсэхийг тогтооход хэцүү. Умлахын бусдаар үйлдүүлэх хэв нь умлагах болно.

Умласан тамхи аминд хортой. Тамхи умлагаад өгөөч.

Ch.Ayuush2016-12-08 19:06:31