САЛРАХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Салан задгай явах (Гэрийн бүрээс хаврын салхинд ихэд саларчээ.)

Үг оруулсан: Shirchin Altaisaikhan