БОРОО ХАРИУЛАХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Эрдэм чадалтай лам хүн тусгайлсан уншлага уншихад түүн дээр борооны дусал унадаггүй гэлцдэг. Энэ үйлийг бороо хариулах дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: С. Будрагчаа