МОГДОРЛОХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Залилах, бяцхан заль гаргах, мэхлэх, хуурах (Хүүхдийг чихрээр могдорлож орхихтой адил сонгогчдын саналыг гурил будаахнаар худалдаж авдаг

Үг оруулсан: Shirchin Altaisaikhan