МЭДЭМХИЙРЭХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Мэдээгүй буюу дутуу мэдсэн боловч их юм мэддэг шиг аашлах үйл.

Үг оруулсан: Ch.Ayuush
мэдээдгүй бую дутуу мэдсэн болов ч их юм мэддэг шиг аашлах үйл.
чи мэдэмхэйрэх хэрэггүй, үйлдлэгийн шалгалт ралгаруулна шуу; мэдэмхэирэх зангаа тэвч!

Тайлбар оруулсан: Ch.Ayuush 2016-02-25

мэдээдгүй бую дутуу мэдсэн болов ч их юм мэддэг шиг аашлах үйл.

чи мэдэмхэйрэх хэрэггүй, үйлдлэгийн шалгалт ралгаруулна шуу; мэдэмхэирэх зангаа тэвч!

Ch.Ayuush2016-02-25 17:52:46