ХАНДАРГА
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шагайн наадааны үед шүүрэхэд хэрэглэдэг хөө хуягийн тасархай, өөдөс. Ихэнх газар сум гэнэ. (Шагай шүүрэхэд хандаргаа дээш сайн шидэж

Үг оруулсан: Shirchin Altaisaikhan