ХЯВАХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Цаасыг жижиглэх, хигэх, хивэх. (Цаас хяваад өрөнд орох нь уу гэж буурай ундууцав.)

Үг оруулсан: Shirchin Altaisaikhan