ШАНГАРЦАГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[ойрад нутгийн аялгуу] Сархинаг: шангарцаг алдах (тэсэхийн аргагүй болж, тэвчээрийн дээд хязгаарт хүрэх) Элсэлтийн шалгалтын дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: Shirchin Altaisaikhan