ХЯРВАЙХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хаврын цагт мал илт муудах (Сүүлийн хоёр хоногийн хавсарганаар муу мал илт хярвайж байна.)

Үг оруулсан: Shirchin Altaisaikhan