ЧИЛЧИГДЭХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хүнд хүчир ажилд нухлагдан, ядарч доройтох (Шуурганд уруудсан адууныхаа араас ойр хоолгүй тэмцсэн Бат хоёр хоногийн дараа чилчигдэн ядарчээ.)

Үг оруулсан: Shirchin Altaisaikhan