ТУНАА БАРИХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Найрт оролцогчидтой толгой дараалан хуалж хожилцох ёс. Одоо зочдын талаас тунаа барих ээлж болсон тул.. Д. дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: Ч.Жачин