ЧАЧВАГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хотон ястны эмэгтэйн толгойн гоёл. Шүр, мөнгө бүхий гоёмсог эд (Арван бодын чачвагтай хаймнам.)

Үг оруулсан: Ж. Сайжаа

Хотон эхнэрийн хамгийн гол гангараа буюу бусад ястангаас ялгарах онцлог гоёл чимэглэл нь үсний чачваг юм.Тухайн эмэгтэйг нөхөрт гарахад үсийг нь хоёр сүлжээд чачваг зүүдэг заншилтай.

...Боос борогч гүүтэй хаймны Бодын үнэтэй чачваг хаймны...гэх хотон ардын дуунаас үзэхэд чачваг нь нэг бодын үнэтэй байжээ. (тайлбарыг Бөхнүүд Г.Нямдаваа)

Зочин 2017-05-18 16:51:32