МОДЕЛЬ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Нийтэд үзүүлэхээр дэлгүүр болон тусгай зассан талбайд тавих эх хэмжээнээс бага тухайн зүйлийн загвар ба дүрслэл.


2. Зургаа зуруулж буй хүн.
3. Загвар өмсөгч - Хэт туранхай моделиудыг ажилд авахыг хориглов. 

МОДЕЛ гэж бичих нь зөв.

Зочин 2016-01-07 15:44:54