БОРГОЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Кофе. 

Үг оруулсан: Тэмээч Г.Эрдэнцогт