ПЭЭДИЙХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Их зан гаргах.

Үг оруулсан: Lkhaajav