ЦЭЭЖИЙН БӨХ (ХЭЛЦ)
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Ухаантай, мэргэн цэцэн.

Үг оруулсан: Б.Халиун